Navigace : Úvodní strana

Lepařovo gymnázium Jičín                    česky  english  deutsch  

Jiráskova 30, Jičín, 50601
IČO: 60116781


BURZA UČEBNIC

Pondělí 5. 9. od 13.10 - 14.00.
Přízemí - Ud-z.
Nákup / prodej učebnic pro 1. - 4. ročník.


Informace k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

 

Lepařovo gymnázium je spádovou školou písemných maturitních zkoušek společné části.
Písemné MZ se konají v budově Lepařova gymnázia Jičín, Jiráskova 30 ve dnech 1. - 6. 9. 2016.
Pozvánky k MZ zasílají dle rozhodnutí Cermatu kmenové školy (kde uchazeč studoval).
Odkaz na harmonogram MZ připojujeme jako informativní:
harmonogram.
Povolené pomůcky (pravidla českého pravopisu, MF tabulky, překladové slovníky a kalkulátory) budou kontrolovány v průběhu administrace MZ, stejně tak jako totožnost maturanta.
Informace a pokyny budou vyvěšeny v přízemí budovy školy v den MZ.


 

Vítejte na stránkách první střední školy Královéhradeckého kraje (založené roku 1624),

 Historie naší školy sahá do roku 1624, kdy byla založena Albrechtem z Valdštejna. Školou prošly, nebo zde působily mnohé osobnosti – Bohuslav Balbín, František Ladislav Rieger, Antal Stašek, Josef Štefan Kubín, Jan Gebauer. Své jméno získala škola poprvé již v roce 1932 na počest svého bývalého ředitele Františka Lepaře, věhlasného filologa a osobnosti, která se zasloužila o výstavbu nové moderní budovy.
Dnes naše gymnázium nabízí čtyřleté i šestileté studium, pestrou nabídku volitelných předmětů a cizích jazyků a snad i pozitivní vzdělávací prostředí s řadou skutečně špičkových pedagogů. Prezentovat se můžeme určitě vynikající mírou úspěšnosti v přijímacím řízení na VŠ, sportovními úspěchy školních týmů (i na republikové úrovni) a pořádáním mnoha kulturních akcí. Spolupracujeme se školami několika zemí.
 


                                       

 


Lepařovo gymnázium  

Fakultní škola
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Školící a zkouškové centrum
Cambridge

Spádová škola CERMAT, zajišťující pro celý bývalý okres Jičín realizaci společné části státních maturitních zkoušek podzimních termínů

   

 

Naše škola realizuje projekt "Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro studenty a
pedagogy"
podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

   


Naše gymnázium se zapojilo do projektu " Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky".

Do projektu"Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji " 
                       reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0001
  
Do projektu " Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách  Zkvalitnění výuky s využitím ICT
Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

    


© 2008 Lepařovo Gymnázium Jičín | Design Deso.cz & Programování Webprovas.com